Колекция "INDUSTRIAL INNOCENCE" - 6 броя по 16 мл

кат.N : 43079-0415
Cамо за професионална употреба

Съдържа: Лакове за нокти 453; 454; 455; 456; 457; 458 по 16 мл

ноктиЛАКОВЕПРОМОЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ