Eкстремна пила за естествени нокти (180/180) - 6 броя