Колекция "DRAMA QUEEN" - 6 броя по 16 мл

кат.N : 90141
Cамо за професионална употреба

Съдържа: Лакове за нокти G16; GS5; 397; 398; 321; 532 по 16 мл

ноктиЛАКОВЕПРОМОЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ