Колекция "VIVA BRASSIL" - 6 броя по 16 мл

кат.N : 89813
Cамо за професионална употреба

Съдържа: Лакове за нокти 664; 531; 663; 297; 336; 672 по 16 мл

ноктиЛАКОВЕПРОМОЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ