Колекция "LOVE POTION" - 6 броя по 16 мл

кат.N : 89785
Cамо за професионална употреба

Съдържа: Лакове за нокти 12; 523; 532; 638; 666; G17 по 16 мл

ноктиЛАКОВЕПРОМОЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ